Export to CSV file with Unicode

Thủ thuật tạo file CSV chứa dữ liệu unicode hiển thị đúng trên Excel
Bài toán: export dữ liệu tiếng Việt UTF-8 thành file CSV có thể hiển thị đúng khi mở bằng Excel.
3 điểm dẫn đến thành công:
+ Dùng TAB (\t) thay cho COMMA (,) để phân tách các cột
+ Convert Encoding của dữ liệu cần output bằng UTF-16LE
+ Gắn chr(255)chr(254) vào đầu của kết quả cuối cùng trước khi output

source: NVH’s blog, NamKhanh’s blog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: