Tìm kiếm đam mê và thành công

http://www.quora.com/Motivation/How-can-I-be-more-passionate-How-can-I-find-my-passion

Đam mê và tận lực bạn sẽ thành công. Nên có 1 mục đích lớn lao khi làm. Vd: làm tmđt là để gầy dựng 1 môi trường mua bán trên mạng an toàn và nhanh chóng. Nên tin tưởng vào những gì mình làm, đam mê nó để dành hết thời gian và sức lực cho nó.

GỌi vốn đầu tư bằng: lấy tài năng mang lại giá trị cho người ta

Khi hết đam mê làm 1 việc gì đó và cần tìm lại. Ngồi lại tự hỏi: “vì sao trước kia mình lại làm việc này”, khi có câu trả lời và lý do thì sẽ hiểu vì sao đam mê và cân nhắc tìm lại nó.

Hãy dành thời gian để tìm kiếm đam mê hoặc dành thời gian cho đam mê của mình. Vd: mỗi ngày 1-2h. Một người có nhiều role trong cuộc sống, trong đó sống cho mình cũng là 1 role quan trọng.

Cần có tiền để sống, để nuôi đam mê => vậy nên kiếm tiền cũng là để được thõa đam mê. Cứ đi làm để kiếm tiền, và dành thời gian làm những đam mê của mình. Thật tốt, nếu những đam mê đó cũng liên quan tới…kiếm tiền ^^

Nếu nghĩ rằng mình thích hoặc đam mê 1 cái gì đó (hợp pháp ^^), hãy cho một cơ hội để thử!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: