Loại trừ phiền não – 3 bước làm được mọi thứ

Nhận diện tham sân si

  1. Giảng sư Thích Phước Tiến

2.

Theo Michael Roach, mọi sự vật hiện tượng đều có tính không – trống rỗng – view at 15:00

3 bước đã mọi thứ:

Bạn muốn gì – tìm người có cùng ước muốn giống bạn – giúp họ đạt được điều đó.

 

“Emptiness. If you understand emptiness, then you can make anything happen. You can make 250.000 company…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: